تاریخ : 17:51 - 1399/07/05
کد خبر : 156479
سرویس خبری : فرهنگی
 

آیه ای که قرائتش  در کوتاه ترین زمان ناممکن ها را ممکن می کند

آیه ای که قرائتش در کوتاه ترین زمان ناممکن ها را ممکن می کند