تاریخ : 23:09 - 1399/07/20
کد خبر : 206193
سرویس خبری : فرهنگی
 

ماجرای عجیب سه آیه مورد سفارس مرحوم عارف کامل آیت الله شاه آبادی ره

ماجرای عجیب سه آیه مورد سفارس مرحوم عارف کامل آیت الله شاه آبادی ره