تاریخ : 19:21 - 1399/08/28
کد خبر : 301693
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

«خوساز» در هر سهم از زیان به سود رسید

«خوساز» در هر سهم از زیان به سود رسید

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۲۳ اعلام شده بود، از سودسازی در هر سهم حکایت دارد.

 شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با سرمایه یک هزار و ۱۱۹ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.

این شرکت بورسی در گزارش حسابرسی نشده، سود هر سهم را ۱۶ ریال و سود خالص را ۱۸ میلیارد و ۴۵۸ ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود خوساز در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، زیان هر سهم را مبلغ ۲۳ ریال و زیان خالص را ۲۵ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال قید کرده است.


منبع : تحلیل بازار