تاریخ : 18:36 - 1395/10/26
کد خبر : 60382
سرویس خبری : اقتصادی
 

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان اقدامی موثر برای خروج از بحران اقتصادی است

مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران:

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان اقدامی موثر برای خروج از بحران اقتصادی است

مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی اقدامی بسیار مثبت بوده است، گفت: این امر موجب خروج کارگاه ها از بحران اقتصادی بوده و اثربخشی موثری دارد.

به گزارش کارگرانلاین، علی مصطفایی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و وجود تحریم هایی که به بخش خصوصی وارد شده، حمایت های دولت و بیمه تامین اجتماعی، باعث سرپایی و ادامه فعالیت بخش های تولیدی بوده است.
وی با بیان اینکه بحران اقتصادی کارگاه های تولیدی دائمی نیست، گفت: این مرحله گذرا است و با چنین حمایت هایی، کارفرمایان قطعا از این مرحله خارج خواهند شد.
مصطفایی گفت: یکی از وظایف دولت در قانون اساسی، تامین خدمات اجتماعی برای گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است.
وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان کارگاه ها، به لحاظ مالی و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، بسیار تحت فشار هستند و تنها عشق به کار آنان باعث ادامه فعالیت هایشان شده است.
مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: برای ادامه گردش چرخ کارگاه ها، دولت و تامین اجتماعی نقش روان کننده دارند و بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی بسیار در این امرموثربوده  است.
وی با بیان اینکه با هرنوع بسته حمایتی برای بخش های خصوصی و شرکتهای زیرمجموعه آن موافق هستیم، گفت: بخش تعاون در خدمت مجموعه سازمان تامین اجتماعی برای گسترش تعاملات دو جانبه است.