تاریخ : 09:21 - 1396/02/02
کد خبر : 62404
سرویس خبری : آخرین اخبار
 

پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

سربازان زن در واحد ویژه ای از ارتش نروژ آموزش می بینند تا به اولین واحد نیروهای ویژه تماما زن جهان تبدیل شوند.

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر

www.dustaan.com پوشش متفاوت زنان در ارتش نروژ +تصاویر