تاریخ : 12:12 - 1396/03/13
کد خبر : 64375
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

سازمان تامین اجتماعی در مرز بحران قرار دارد

معاون امور شهرستان های خانه کارگر در گفتگو با کارگرآنلاین:

سازمان تامین اجتماعی در مرز بحران قرار دارد

معاون خانه کارگر با انتقاد از کسانی که مخالف اعلام شرایط سازمان تامین اجتماعی هستند گفت: بخش اعظمی از کارگران و بازنشستگان نگران این هستند که در مورد وضعیت سازمان تامین اجتماعی عدد و رقم بگوییم و انتهای آن را جمع بندی کنیم که ظرفیت امروز دارایی سازمان مناسب نیست. در حالی که باید با واقعیت های سازمان رو به رو شویم و بدانیم که سازمان تامین اجتماعی در مرز بحران قرار دارد.

حسن صادقی معاون امور شهرستان های خانه کارگر در گفتگو با کارگرآنلاین با تاکید بر اینکه اکنون ظرفیت سازمان تامین اجتماعی از 100 به 50 رسیده است گفت: اگر چنانچه نظارت و مدیریت و کنترل نشود همین ظرفیت به صفر می رسد و آن وقت سازمان به اندازه ای پول ندارد که حقوق بازنشستگان را بدهد.


وی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم سازمان تامین اجتماعی از 50 به صفر نرسد، بلکه در مسیر عکس به سوی 100 حرکت کند، نیازمند کنترل و نظارت است گفت: بحث ما ترساندن نیست بلکه بحث ما آگاهی دادن نسبت به وضعیت و آینده سازمان تامین اجتماعی است.


معاون خانه کارگر با انتقاد از بازنشستگانی که دایم می گویند ما کاری به سازمان نداریم، یک زمانی حق بیمه داده ایم و امروز سازمان موظف است به ما خدمات بدهد گفت: این حرف بی معناست و ما باید به آینده و سرنوشت سازمان کار داشته باشیم.


وی با تاکید بر اینکه مگر می شود نسبت به آینده تامین اجتماعی بی تفاوت باشیم گفت: بازنشستگان صندوق فولاد نیز می گفتند ما کاری نداریم و امروز همین صندوق پولی ندارد که به بازنشستگان بدهد و باید دایم مقابل دستگاههای گوناگون تجمع کنند. بنابر این افراد تحت پوشش تامین اجتماعی قبل از اینکه ناچار باشیم به خیابان ها بریزیم، از همین امروز مراقب درآمدها و هزینه های سازمان باشیم.


صادقی با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم سازمان به روزگار نداری برسد گفت: امروز باید جلوی روزی را بگیریم که سازمان حتی پول برای دادن حقوق بازنشستگان را نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تصور این نباشد که می خواهیم سیاه نمایی کنیم گفت: باید دایم بگوییم که سازمان ندارد تا دولت برای این سازمان دندان تیز نکند. باید وضعیت سازمان را تشریح کنیم تا وزیر بهداشت کاسه خالی اش را با پول سازمان تامین اجتماعی پرنکند.


معاون خانه کارگر با تاکید بر اینکه باید وضعیت سازمان را تشریح کنیم تا دولت سه میلیون نفر را سرسفره تامین اجتماعی ننشاند گفت: باید آنقدر بگوییم نداریم تا نمایندگان مجلس در قالب مصوبه هایشان افراد غیر کارگر را سرسفره تامین اجتماعی نیاورند.


وی خطاب به آنهایی که معترض تحلیل های کارشناسانه هستند گفت: بیایند با عدد و رقم توضیح بدهند که آیا سازمان دارد و ما بیهوده می گوییم ندارد؟ اکنون 42 میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. بررسی کنید که سهم آنان چقدر می شود؟ ما به نسبت این جمعیت در سازمان تامین اجتماعی درآمد و بودجه نداریم و این کاملا مشخص است.


صادقی با تاکید بر اینکه آن هایی که در جلسات تخصصی حضور دارند، وضعیت سازمان را می دانند گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده که وقتی دولت ها می بینند سازمان تامین اجتماعی مانند یک زن زیبای پولدار، فاقد توان حفاظتی است و به سادگی نسبت به آن دست اندازی می کنند. من کارگر و شمای بازنشسته باید نسبت به حال و آینده سازمان تامین اجتماعی حساس باشیم.