تاریخ : 12:14 - 1398/07/12
کد خبر : 73911
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

در بهار ۹۸ بیش از هزار کارگر در کشور دچار حادثه شدند

بر اساس آمار ها؛

در بهار ۹۸ بیش از هزار کارگر در کشور دچار حادثه شدند

بر اساس آمارها از ۱۰۰۳ مورد آسیب شغلی در بهار ۹۸حدود ۹۴۶ مورد (۹۴.۳درصد)منجر به حوادث غیر فوت و ۵۷مورد ۵.۷ درصد منجر به فوت شده است.

به گزارش کارگر آنلاین ، جمع آوری  و تدوین و انتشار آمار آسیب های شغلی به گذشته‌های دور در سال 1923 میلادی برمی‌گردد .
 
اولین بار در چارچوب مصوبات اولین کنفرانس آمار شناسان کار، موضوع جمع‌آوری آمار حوادث صنعتی مورد تاکید قرار گرفت. بعدها آمار آسیب های شغلی در قالب مقاوله نامه شماره 160 و توصیه نامه شماره 170 آمار کار سازمان بین‌المللی کار تصویب و از تمام کشورها خواسته شد که به تدریج جمع آوری، تدوین و انتشار آمار آسیب های شغلی خود را ارتقا دهند.
 
تولید و انتشار آمار آسیب های شغلی زمینه را برای تحلیل آسیب های ناشی از کار فراهم می سازد.این امر می‌تواند با کمک متدولوژی های متعارف، منتج به تعیین الگوی حوادث و متعاقب آن اقدام های پیشگیرانه موثر گردد. از این طریق هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی اجتماعی وارد بر کارگر، کارفرما، دولت و جامعه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
 
آسیب های شغلی در ایران از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی به مستمر جمع آوری و منتشر میگردد. این آمارها با توجه به مأموریت‌ها، وظایف و اهداف تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور متفاوت است.
 
لذا در این خصوص باید علاوه بر این شاخص‌ها عوامل دیگری از جمله تعداد شاغلان، وضعیت جوی، زمان حادثه، تاریخ وقوع حادثه، تاریخ ثبت حادثه و غیره مورد توجه قرار گیرد. بر اساس اطلاعات اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از 1003 مورد آسیب شغلی در بهار 98حدود  946 مورد (94.3درصد)منجر به غیر فوت و 57مورد 5.7 درصد منجر به فوت کرده است.
 
بر اساس آمارهای ثبت شده استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان به ترتیب با 124 مورد و 96 مورد و 87 مورد بیشترین آسیب شغلی و استان‌های ایلام ،خراسان جنوبی وکردستان با سه مورد و استان‌های چهارمحال و بختیاری با چهار مورد کمترین آسیب شغلی در بهار98 داشتند.
 
شایان ذکر است در بهار 98 استان خراسان شمالی تنها استانی است که در آن هیچ آسیبی به شغلی رخ نداده است. همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 27.3 درصد و 20.2 درصد و 20 درصد بیشترین آسیب شغلی منجر به فوت را نسبت به آسیب شغلی اتفاق افتاده در استان داشته اند. 
 
لازم به ذکر است در 15 سال استان کشور 48.4 درصد آسیب شغلی منجر به فوت رخ نداده است. منبع : تسنیم