تاریخ : 23:19 - 1398/09/05
کد خبر : 74466
سرویس خبری : فرهنگی
 

ذکر موثر شیخ رجبعلی خیاط برای در امان ماندن از نگاه نامحرم و وسوسه!

ذکر موثر شیخ رجبعلی خیاط برای در امان ماندن از نگاه نامحرم و وسوسه!

جناب شیخ رجبلعی خیاط (ره) برای در امان بودن از نگاه به نامحرم و وسوسه شیطان راه حل بسیار زیبای سفارش کرده اند.

کارگر آنلاین : دکتر حمید فرزام از شاگردان جناب شیخ رجبعلی خیاط (ره) نقل می کند: ایشان ذکر «یا خیر حبیب و محبوب صلّ علی محمد و آل محمد» را بعد از دیدن نامحرم بسیار موثر و کارساز می دانست و بارها این ذکر را به بنده سفارش و توصیه فرمودند تا از وسوسه شیطان در امان باشیم.
 
می گفتند: چشمت به نامحرم می‏ افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی!
 
اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو:
 
«یا خیر حبیب و محبوب» یعنی خدایا! من تو را می‏ خواهم. این‏ها چیه؟
 
اینها دوست داشتنی نیستند.
 
هرچه که نپاید دل بستگی نشاید...
 
منبع : کتاب کیمیای محبت