تاریخ : 10:34 - 1398/09/30
کد خبر : 75071
سرویس خبری : فرهنگی
 

گفتار درمانی/پاسخ آموزنده امام موسی صدر به درخواست دست دادن زن مسیحی+عکس

امر به معروف ونهی از منکر یک گفتار درمانی عملی است؛

گفتار درمانی/پاسخ آموزنده امام موسی صدر به درخواست دست دادن زن مسیحی+عکس

کارگر آنلاین : زن مسیحی دست دراز می کند برای دست دادن با امام موسی صدر اما او دست بر سینه می گذارد . او می گوید ترسیدی نجس شوی. امام با تبسم و آرامش علوی و فاطمی خویش می گوید: خواستم طهارت شما حفظ بشه.

کارگر آنلاین : زن مسیحی دست دراز می کند برای دست دادن با امام موسی صدر اما او دست بر سینه می گذارد . او می گوید ترسیدی نجس شوی. امام با تبسم و آرامش علوی و فاطمی خویش می گوید: خواستم طهارت شما حفظ بشه.