تاریخ : 21:13 - 1398/10/30
کد خبر : 76592
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

جدول/میزان عیدی کارگران در 10 سال گذشته

جدول/میزان عیدی کارگران در 10 سال گذشته

کارگر آنلاین: بر اساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند.