تاریخ : 14:26 - 1399/06/15
کد خبر : 99666
سرویس خبری : حوادث
 

شرور زابلی دستگیر شد

شرور زابلی دستگیر شد

با تلاش شبانه روزی مأموران انتظامی شهرستان زابل، فرد شروری که با اقدامات مجرمانه خود باعث سلب آرامش و آسایش عمومی مردم در این شهرستان شده بود، شناسایی و روز گذشته در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش کارگر آنلاین،  با تلاش شبانه روزی مأموران انتظامی شهرستان زابل، فرد شروری که با اقدامات مجرمانه خود باعث سلب آرامش و آسایش عمومی مردم در این شهرستان شده بود، شناسایی و روز  گذشته در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر شد.

تیراندازی منجر به جرح ، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ،ایراد ضرب و جرح عمدی ،ایجاد مزاحمت، اخلال در نظم عمومی ، قدرت نمایی با سلاح وعربده کشی از اقدامات شرارت آمیز و مجرمانه متهم دستگیر شده است.


منبع : hadese24