چاپ00013:14 - 1400/03/30

پوشش بیمه تامین اجتماعی با پرداخت ۳۱۸ هزارتومان!

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: تمامی دانشجویان برمبنای حداقل حقوق و با نرخ ۱۲ درصد حق بیمه و تنها با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان می توانند تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار گیرند.

حسین امیری گنجه گفت: دانشجویان در حال تحصیل که فاقد بیمه می‌باشند یا حتی تحت تکفل والدین خود بوده و از خدمات درمانی بهره مند می‌باشند و یا به عنوان مستمری بگیر سازمان هستند می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر از طریق مراجعه به شعب و یا سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی eservices.tamin.ir با ارائه درخواست و احراز شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.

امیری گنجه افزود: پرداخت حق بیمه به سه شکل امکان پذیر می‌باشد که نرخ ۱۲ درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است. نرخ ۱۴ درصد که شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی است و نرخ ۱۸ درصد که خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس دانشجویان سراسر کشور بر مبنای حداقل حقوق (۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان) و با نرخ ۱۲ درصد حق بیمه و تنها با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان می‌توانند تحت پوشش حمایت‌های تأمین اجتماعی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: در صورتی که دانشجویان متقاضی دریافت خدمات درمانی هستند و تحت حمایت بیمه درمانی تبعی والدین خود نمی‌باشند در صورت درخواست بیمه درمان، سرانه درمان به این مبلغ اضافه می‌شود که بر مبنای حداقل حقوق ماهیانه ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: متقاضیانی که ۱۰ سال قبل از تاریخ درخواست، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) را دارند از معاینات اولیه معاف خواهند بود. همچنین نرخ ۱۲ درصد نیاز به انجام معاینات اولیه ندارد و متقاضیان نرخ ۱۴ درصد نیز در صورتی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی بیش از ۵ سال باشند پس از تعیین میانگین دستمزد می‌توانند ۳۶۰ روز آخر دستمزد مبنا را بین حداقل دستمزد و حداکثر میانگین مذبور به اختیار انتخاب کنند.

امیری گنجه افزود: حداقل سن درخواست بیمه دانشجویان ۱۸ سال و حداکثر درخواست ۵۰ سال تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی است که البته در صورت داشتن مازاد سنی معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال مورد نیاز است.

مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ در پایان یادآور شد: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۷۱۰ نفر از دانشجویان در شعب غرب تهران بزرگ تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی دانشجویان قرار دارند که از این تعداد یک هزار و ۳۷۰ نفر مرد و ۳۴۰ نفر از آنان بانوان می‌باشند.

 

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران