تکلیف صندوق بازنشستگی به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های واگذارشده

تکلیف صندوق بازنشستگی به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های واگذارشده

کارگر آنلاین | نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و
تغییرات مهم در مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی با رای جدید دیوان عدالت

تغییرات مهم در مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی با رای جدید دیوان عدالت

کارگر آنلاین | مدت زمان مأموریت آموزشی کارکنانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تحصیل اشتغال داشته اند در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایام مذکور به صتدوق بازنشستگی مربوطه واریز گردیده باشد جزو سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی محسوب می‌گردد.
خبر مهم برای کارگران /رای هیئت اختلاف کارگران و کارفرمایان در دیوان عدالت تغییر نمی کند+سند

سرویس مشاوره کارگر آنلاین؛

خبر مهم برای کارگران /رای هیئت اختلاف کارگران و کارفرمایان در دیوان عدالت تغییر نمی کند+سند

کارگر آنلاین | کارگران می بایست در مرحله رسیدگی به پرونده خود در هیئت های حل اختلاف با دقت و مشاوره دقیق پیگیر رسیدگی پرونده شکایت خود باشند . چون در اکثر موارد دیوان عدالت رای هیئت ها را تایید می کند و روند رسیدگی و قبول شکایت بعد از اجرای حکم توسط دادگستری در دیوان پذیرفته می شود . زمان ثبت شکایت نیز سه ماه می باشد .
ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد

ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد

کارگرآنلاین|هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی وحدت رویه در خصوص الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار

رأی وحدت رویه در خصوص الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار

کارگرآنلاین: براساس ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.» همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.»
رأی وحدت رویه در عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی

رأی وحدت رویه در عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
ابطال بخشنامه ممنوعیت پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله

ابطال بخشنامه ممنوعیت پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله

اقتصادی/ابطال بخشنامه رئیس دادگستری شهریار مبنی بر ممنوعیت پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله
پذیرش حق بیمه رزمندگان و بسیجیان قبل از تاریخ توافقنامه با تأمین اجتماعی الزامی نیست

عدم ابطال ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تأمین اجتماعی/

پذیرش حق بیمه رزمندگان و بسیجیان قبل از تاریخ توافقنامه با تأمین اجتماعی الزامی نیست

کارگرآنلاین|عدم ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تأمین اجتماعی (در خصوص گسترش و تعمیم بیمه تأمین اجتماعی برای آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشند) (رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۱۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی)
 دیوان عدالت اداری حکم کرد؛ اخذ وجوه ناشی از انتقال کسورِ بازنشستگی قانونی است

دیوان عدالت اداری حکم کرد؛ اخذ وجوه ناشی از انتقال کسورِ بازنشستگی قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی، را قانونی اعلام کرد. 
 بند (ج) شیوه‌نامه پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی  باطل شد

بند (ج) شیوه‌نامه پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی باطل شد

کارگر آنلاین| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

کارگر آنلاین | هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، اعلام کرد رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت این مرجع قضایی نیست.
با رای دیوان عدالت اداری ؛  مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابطال شد

با رای دیوان عدالت اداری ؛ مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابطال شد

کارگرآنلاین| با توجه به اینکه براساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقی نمیشود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
خبرخوش/بخشنامه تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی

خبرخوش/بخشنامه تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی

تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۹۸۵۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ وزارت نیرو)
تصویب بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت با کسر معادل ۳ درصد از مقرری کارمند

تصویب بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت با کسر معادل ۳ درصد از مقرری کارمند

بنابراین و من حیث المجموع مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
آزمون تبدیل وضعیت کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی ابطال شد

آزمون تبدیل وضعیت کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی ابطال شد

کارگر آنلاین | ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی (دادنامه شماره ۱۴۱۸ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ سازمان تعزیرات حکومتی)
ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات

ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات

کارگرآنلاین|ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات (دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
خبرخوش/ابطال شرط معدل و امتیاز سنی کارکنان قراردادی در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی

خبرخوش/ابطال شرط معدل و امتیاز سنی کارکنان قراردادی در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی

کارگرآنلاین|بنا به مراتب فوق، شرط حداقل معدل کل فوق دیپلم و لیسانس و مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً درخصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
جهت رسیدگی اعتراض به رأی گزینش، نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش کافی است

جهت رسیدگی اعتراض به رأی گزینش، نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش کافی است

شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص در خصوص اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رأی هیأت گزینش، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب، اعلام شکایت با استناد به ابلاغیه نتیجه رأی گزینش را به منزله شکایت به رأی گزینش دانسته و با ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور حکم نموده‌اند، اما در مقابل یکی از شعب تجدیدنظر با این استدلال که ابلاغیه نتیجه رأی گزینش متفاوت با ابلاغ رأی گزینش است، بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار رد شکایت صادر کرده است.
خبرخوش/لزوم عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت کمک هزینه بارداری

خبرخوش/لزوم عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت کمک هزینه بارداری

براساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی: «بیمه­‌شده زن یا همسر بیمه‌­شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک ­بارداری استفاده نماید» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمه‌­شده باید علاوه بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمه‌شده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی می‌نماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک­ بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به عدم اشتغال شخص بیمه­‌شده به منظور دریافت هزینه کمک­ بارداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۱۸- ۱۳۹۹/۴/۱۴ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۲- ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری) با پذیرش دادخواست مردی که همسرش به تبع او بیمه شده است، به لحاظ اینکه دلیلی بر عدم اشتغال مرد بیمه پرداز ارائه نشده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 چرا "دیوان عدالت" آراء را به ضرر کارگران اصلاح می‌کند؟!/کاسته شدن از حق قانونی کارگران برای شکایت از کارفرما

چرا "دیوان عدالت" آراء را به ضرر کارگران اصلاح می‌کند؟!/کاسته شدن از حق قانونی کارگران برای شکایت از کارفرما

دیوان عدالت، اخیراً به اصلاح مکرر دادنامه‌های اسبق خود روی آورده است؛ برای نمونه، دادنامه ۳۳۲۸ با موضوع محاسبه‌ی حقِ سنوات کارگران، بعد از گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ با یک رویکرد حذفی اصلاح می‌شود؛ قضات هیات عمومی به بهانه اینکه «سهو قلم» رخ داده، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (حق‌السعی و تمام مزایای عرفی کارگاه) را از مبنای محاسبه سنوات پایان خدمتِ کارگران خط می‌زنند و سنوات کارگری را به «مزد پایه حداقلی» محدود می‌کنند.


سامانه بتای بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران
بانک سپه