بند (ج) شیوه‌نامه پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی  باطل شد

بند (ج) شیوه‌نامه پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی باطل شد

کارگر آنلاین| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

کارگر آنلاین | هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، اعلام کرد رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت این مرجع قضایی نیست.
با رای دیوان عدالت اداری ؛  مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابطال شد

با رای دیوان عدالت اداری ؛ مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابطال شد

کارگرآنلاین| با توجه به اینکه براساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقی نمیشود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
خبرخوش/بخشنامه تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی

خبرخوش/بخشنامه تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی

تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۹۸۵۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ وزارت نیرو)
تصویب بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت با کسر معادل ۳ درصد از مقرری کارمند

تصویب بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت با کسر معادل ۳ درصد از مقرری کارمند

بنابراین و من حیث المجموع مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
آزمون تبدیل وضعیت کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی ابطال شد

آزمون تبدیل وضعیت کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی ابطال شد

کارگر آنلاین | ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی (دادنامه شماره ۱۴۱۸ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ سازمان تعزیرات حکومتی)
ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات

ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات

کارگرآنلاین|ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات (دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
خبرخوش/ابطال شرط معدل و امتیاز سنی کارکنان قراردادی در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی

خبرخوش/ابطال شرط معدل و امتیاز سنی کارکنان قراردادی در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی

کارگرآنلاین|بنا به مراتب فوق، شرط حداقل معدل کل فوق دیپلم و لیسانس و مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً درخصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
جهت رسیدگی اعتراض به رأی گزینش، نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش کافی است

جهت رسیدگی اعتراض به رأی گزینش، نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش کافی است

شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص در خصوص اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رأی هیأت گزینش، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب، اعلام شکایت با استناد به ابلاغیه نتیجه رأی گزینش را به منزله شکایت به رأی گزینش دانسته و با ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور حکم نموده‌اند، اما در مقابل یکی از شعب تجدیدنظر با این استدلال که ابلاغیه نتیجه رأی گزینش متفاوت با ابلاغ رأی گزینش است، بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار رد شکایت صادر کرده است.
خبرخوش/لزوم عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت کمک هزینه بارداری

خبرخوش/لزوم عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت کمک هزینه بارداری

براساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی: «بیمه­‌شده زن یا همسر بیمه‌­شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک ­بارداری استفاده نماید» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمه‌­شده باید علاوه بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمه‌شده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی می‌نماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک­ بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به عدم اشتغال شخص بیمه­‌شده به منظور دریافت هزینه کمک­ بارداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۱۸- ۱۳۹۹/۴/۱۴ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۲- ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری) با پذیرش دادخواست مردی که همسرش به تبع او بیمه شده است، به لحاظ اینکه دلیلی بر عدم اشتغال مرد بیمه پرداز ارائه نشده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 چرا "دیوان عدالت" آراء را به ضرر کارگران اصلاح می‌کند؟!/کاسته شدن از حق قانونی کارگران برای شکایت از کارفرما

چرا "دیوان عدالت" آراء را به ضرر کارگران اصلاح می‌کند؟!/کاسته شدن از حق قانونی کارگران برای شکایت از کارفرما

دیوان عدالت، اخیراً به اصلاح مکرر دادنامه‌های اسبق خود روی آورده است؛ برای نمونه، دادنامه ۳۳۲۸ با موضوع محاسبه‌ی حقِ سنوات کارگران، بعد از گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ با یک رویکرد حذفی اصلاح می‌شود؛ قضات هیات عمومی به بهانه اینکه «سهو قلم» رخ داده، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (حق‌السعی و تمام مزایای عرفی کارگاه) را از مبنای محاسبه سنوات پایان خدمتِ کارگران خط می‌زنند و سنوات کارگری را به «مزد پایه حداقلی» محدود می‌کنند.
مبنای پرداخت حق سنوات کارگران با رای دیوان تغییر کرد+جزییات

مبنای پرداخت حق سنوات کارگران با رای دیوان تغییر کرد+جزییات

کارگرآنلاین|در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.
خبرخوش برای کارگران/رای جدید دیوان/حق سنوات بر مبنای مزد تعیین می‌شود و نه حق السعی

خبرخوش برای کارگران/رای جدید دیوان/حق سنوات بر مبنای مزد تعیین می‌شود و نه حق السعی

کارگرآنلاین|به تازگی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ را به نفع کارفرمایان و بعد از گذشت یکسال از صدور دادنامه اصلاحی اولیه، اصلاح کرده است؛ در رای اصلاحی دیوان عدالت آمده است:
ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری شاغلین در سمت‌های اداری یا مدیریتی مشمول قانون کار

ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری شاغلین در سمت‌های اداری یا مدیریتی مشمول قانون کار

کارگرآنلاین|ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات اداری شاغلین در سمت‌های اداری یا مدیریتی مشمول قانون کار (دادنامه شماره ۳۲۵ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).
عدم ابطال مستثنی کردن کارگران شاغل در کارگاه‌ها از مصوبه عیدی کارکنان دولت

سرویس مشاوره کارگر آنلاین؛

عدم ابطال مستثنی کردن کارگران شاغل در کارگاه‌ها از مصوبه عیدی کارکنان دولت

بنابه مراتب مذکور مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عدم ابطال بند ۹ بخشنامه حقوق و مزایا نیروهای قرارداد مدت موقت

عدم ابطال بند ۹ بخشنامه حقوق و مزایا نیروهای قرارداد مدت موقت

کارگرآنلاین|بنا به مراتب فوق، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲؍۲۰ (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۷ وزیر نفت) را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‌نمایند. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عدم ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع: تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد

عدم ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع: تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد

بنابه مراتب مذکور موارد معترض عنه از بخشنامه های مذکور مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
خبرخوش/اصلاح بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی- آزمایشی آموزش و پرورش

خبرخوش/اصلاح بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی- آزمایشی آموزش و پرورش

تصویر بخشنامه شماره ۱۲۰۴۹ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط را رأی وحدت رویه ۱۹۶۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون ابطال بند (د) ماده (۳) دستورالعمل موضوع ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.
ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال

ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال

کارگرآنلاین|ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۸/۳/۱۳۸۱ شورای عالی ثبت احوال کشور (رأی شماره ۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
خبرمهم/ابطال جواز مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها

ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری/

خبرمهم/ابطال جواز مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها

کارگرآنلاین|ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی (دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)


بانک رفاه کارگران