چاپ00010:37 - 1400/04/02

اعتراض کارگران روزمزد «پالایش نفت تهران» به عدم اجرای قراردادهای کاری/ پایان کار برخی کارگران

کارگران روزمزدی که در «شرکت پالایش نفت تهران» کار می‌کردند، به اجرا نشدن بخشی از مفاد قرارداد خود اعتراض کردند.

کارگران روزمزدی که در «شرکت پالایش نفت تهران» کار می‌کردند، به اجرا نشدن بخشی از مفاد قرارداد خود اعتراض کردند. 

از قرار معلوم آنها با پیمانکار بر سر دستمزدی مشخص توافق کرده بودند اما دستمزدی که به آنها پرداخت شده، با دستمزد توافقی که به ازای هر روز کار باید پرداخت می‌شد، تفاوت دارد. 

همچنین به دلیل اعتراض‌های روز گذشته، کارگران اعلام کردند که قرارداد بخشی از آنها لغو شده است.  

کارگران روزمزد پالایشگاهی در فصولی که پالایشگاه‌ها قصد انجام تعمیرات اساسی را دارند، با پیمانکاری که مسئول اجرای کار است توافق می‌کنند اما گاهی دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود، کمتر از دستمزد توافقی است. 

بیشتر کارگرانی که برای عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های کشور به کار گرفته می‌شوند، شهرستانی هستند. آنها معمولا بر اساس نرخ مزد توافقی خود در پالایشگاه‌ از پالایشگاه‌های دیگر به همان میزان یا درصدی بیشتر نرخ دستمزد خود را پیشنهاد می‌دهند. 

با این حال گاهی پیمانکاران به توافقی که انجام شده، عمل نمی‌کنند و در مواردی قرارداد کارگران را که مثلا به ازای 17 روز کار منعقد شده، لغو می‌کنند. 

لغو قرارداد به معنای پرداخت نشدن دستمزد کارگر به ازای تعداد روزهایی است که برای کار با پیمانکار توافق کرده بودند. 

منبع: ایلنا
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران