چاپ00011:02 - 1400/04/02

فوری/خبر خوش دیوان عدالت برای تبدیل قراردادهای موقت کارگران به دائمی+سند

کارگر آنلاین | در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰ آمده است : در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.

کارگر آنلاین | در رای دیوان عدالت اداری  به شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰ آمده است : در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.

بازنشر بدون منبع ایراد قانونی دارد. 

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران