چاپ00000:00 - 1400/04/03

میز کار خبرنگاری که در واژگونی اتوبوس فوت کرد

میز کار مرحومه مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا که امروز در حین انجام ماموریت بر اثر واژگونی اتوبوس در آذربایجان غربی درگذشت.

میز کار خبرنگاری که در حادثه اتوبوس فوت کرد

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران