چاپ00012:41 - 1400/04/03

خودکشی پسر جوان از طبقه پانزدهم +فیلم

خودکشی پسر جوان از طبقه پانزدهم در باکو.

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران