تعیین دستمزد امشب بعید است/آخرین اخبار از جلسه شورای عالی کار

تعیین دستمزد امشب بعید است/آخرین اخبار از جلسه شورای عالی کار

کارگر آنلاین | اخبارهای رسیده از داخل جلسه امشب شورای عالی کار حاکی از این است که به دلیل اختلاف نظر شدید بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت، به احتمال قوی امشب نتیجه نهایی برای افزایش مزد ۱۴۰۲ حاصل نمی شود.


سامانه بتای بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران