شکست حریف آمریکایی با شعار «یا حیدر کرار» فایتر ایرانی

مسابقات جهانی MMA

شکست حریف آمریکایی با شعار «یا حیدر کرار» فایتر ایرانی

علی اکبری در مسابقات نایب قهرمانی MMA مقابل حریف آمریکایی به پیروزی رسید.


طرح افق بانک رفاه کارگران
تریبون کارگر آنلاین