چاپ00013:55 - 1399/08/20

حقیقت توبه

کمیل از امیرمؤمنان(ع) درباه استغفار و حقیقت توبه سؤال می‌کند: یا أمیرالمؤمنین! بنده ‌اى مرتکب گناه مى‌ شود و از آن استغفار مى ‌نماید، حدّ استغفار چیست؟ فرمود: اى پسر زیاد، حدّ استغفار توبه است.عرض کردم: فقط همین؟! حضرت فرمود: نه! عرض کردم: پس چگونه است؟ فرمود: هرگاه بنده مرتکب گناه شد بگوید: استغفرا...! و بجُنباند

کارگر آنلاین  |  کمیل از امیرمؤمنان(ع) درباه استغفار و حقیقت توبه سؤال می‌کند: یا أمیرالمؤمنین! بنده ‌اى مرتکب گناه مى‌ شود و از آن استغفار مى ‌نماید، حدّ استغفار چیست؟ فرمود: اى پسر زیاد، حدّ استغفار توبه است.عرض کردم: فقط همین؟! حضرت فرمود: نه! عرض کردم: پس چگونه است؟ فرمود: هرگاه بنده مرتکب گناه شد بگوید: استغفرا...! و بجُنباند.عرض کردم: منظور از جُنباندن چیست؟ فرمود: منظور حرکت دادن دو لب و زبان است به قصد آن که حقیقت دنبالش باشد.عرض کردم: حقیقت چیست؟ فرمود: تصدیق قلبى و این‌که در نظر بگیرد، به گناهى که از آن استغفار نموده، بازنگردد.کمیل عرض کرد: اگر چنین روشى در پیش گرفتم، از استغفارکنندگان خواهم بود؟ فرمود: نه! کمیل عرض کرد: پس این چگونه است؟ فرمود: براى آن که تو هنوز به ریشه استغفار نرسیده ‌اى.کمیل عرض کرد: پس ریشه استغفار چیست؟ فرمود: برگشت و توبه از گناهى که از آن استغفار نمودى و آن نخستین درجه عابدان است و ترک گناه.استغفار شش معنى دارد: نخست، پشیمانى بر آنچه گذشت.دوم، تصمیم همیشگى بر عدم بازگشت به آن گناه.سوم، این‌که حقوق مردم را که بین تو و آنان است ادا کنى.چهارم، این‌که حقّ ا...را در هر واجبى به جاى آورى.پنجم، آن‌که گوشتى را که از ناروا و حرام بر پیکرت روییده، آب کنى تا پوستت به استخوانت بچسبد و میان پوست و استخوان گوشت تازه بروید و ششم، جسم خود را رنج طاعت بچشانى، همچنان که بر او لذّت گناه را چشانده بودى.

پایگاه عرفان

نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران
آموزش کارگران